STARA ŠOLA organizira nagradno igro “STILSKA PREOBAZBA”, katere nagrada je:

  • ličenje z naravno kozmetiko
  • nova garderoba, izbrana s pomočjo stilistke

Nagradna igra poteka do 5.12.2018 do 12.00 ure.

Sodelovanje v nagradni igri je možno:
– s KUPONOM ZA SODELOVANJE, ki ga najdete v Posavskem obzorniku št. 24, izdan dne 22.11.2018
– z VŠEČKANJEM in KOMETIRANJEM objave nagradne igre na Facebook profilu Stare šole Brežice, Stare šole Krško in Stare šole Sevnica

Nakup ni pogoj za sodelovanje v nagradni igri. V nagradni igri lahko sodeluje vsaka fizična oseba, starejša od 18. let, ki ima prebivališče v Republiki Sloveniji. S sodelovanjem v nagradni igri udeleženci potrjujejo, da so seznanjeni s pravili nagradne igre in jih tudi sprejemajo ter se z njimi strinjajo. Organizator bo upošteval vse tiste osebe, ki bodo do vključno 5.12.2018 do 12.00 ure:

  • poslale izpolnjen kupon iz Posavskega obzornika na naslov: STARA ŠOLA, Kolodvorska ulica 1, 8270 Krško
  • izpolnjen kupon iz Posavskega obzornika prinesle osebno v eno od trgovin Stara šola
  • preko Facebook profila zgoraj naštetih Starih šol.

NAGRADNO ŽREBANJE bo izvedel organizator 6.12.2018 ob 14.00 uri in bo potekalo v prostorih trgovine Stara šola Krško.

Organizator bo izmed vseh sodelujočih v nagradni igri naključno izžrebal nagrajenca. V kolikor je za nagrado izbran izžrebanec, ki na podlagi teh Pravil ne izpolnjuje pogojev za udeležbo v nagradni igri, se žrebanje ponovi. Žrebanje je dokončno. Pritožbe zoper žreb niso možne. Za nečitljive ali nepopolno izpolnjene obrazce organizator ne odgovarja, tak sodelujoči pa tudi ne more postati nagrajenec.

Nagrajenec bo o nagradi obveščen na telefonsko št./e-mail iz kupona oz. po Facebook-u v roku 3 dni od opravljenega žrebanja. Nagrada STILSKA PREOBRAZBA (ličenje z naravno kozmetiko, nova garderoba izbrana s pomočjo stilistke) bo izvedena v petek 14.12.2018 (ura po dogovoru z nagrajencem). V kolikor se nagrajenec ne bo odzval na poziv organizatorja in v času dogovorjene ure ne bo prišel v trgovino STARA ŠOLA (lokacija po dogovoru), se smatra, da nagrade ne želi prejeti in s tem izgubi pravico do nagrade, organizator pa nagrade ne bo več zavezan dati in je prost vseh obveznosti.

Nagrajenec soglaša, da se fotografije pred, med in po preobrazbi, objavijo na Facebook profilih Starih šol in na spletni strani https://new.starasola.si/.

Nagrajenec soglaša, da se njegovo ime, priimek in fotografija uporabljajo v reklamne namene trgovin Stara šola Brežice, Krško in Sevnica. Udeleženci s sodelovanjem v nagradni igri dajejo organizatorju osebno privoljenje, da se njegovi podatki uporabljajo in računalniško obdelujejo za potrebe te nagradne igre in izjavljajo, da so seznanjeni z dejstvom, da se bodo osebni podatki sodelujočih obdelovali za poslovne namene organizatorja nagradne igre ter se strinjajo s tem, da se njegovi osebni podatki uporabljajo v marketinške namene organizatorja-za obveščanje o ponudbah organizatorja.

Leave a Reply