Velikokrat me sprašujejo, zakaj “stara šola”? Ali prodajate zvezke?

Zgodba “Stara šola” se je pričela leta 2012, ko je bil na Zavodu KNOF so.p. Sevnica na izmenjavi prostovoljec Axel Gourdon iz Francije, ki je govoril o trgovinah, kjer ljudje med seboj izmenjujejo še uporabne stvari:

Take trgovine najdeš v Franciji praktično v vsaki vasi”.

Ideja sama je bila fascinantna in se je tudi realizirala. Aprila 2012, v stari stavbi – v stari šoli v Boštanju, je trgovina Stara šola prvič odprla svoja vrata.

    

Ker je bila ta stavba nekoč res šola in ker smo vedeli, da je pred nami veliko “učenja” javnosti o pomenu varčnega in preprostega življenja ter nakupovanja, ki so se ga dobro zavedale npr. že naše babice, se trgovina še danes imenuje Stara šola.

 

Staro šolo v vsako vas!

Prodajalna ni bila zasnovana kot navadna trgovina, ampak kot prostor lokalne izmenjave, kjer ljudje med seboj izmenjavajo še uporabne stvari, ki so nekaterim odveč, drugim pa ravno to, kar iščejo.

Razširjeno idejo trgovine Stara šola smo po prvem letu delovanja prijavili na razpis Ministrstva za delo, družino in socialne zadeve, Evropskega socialnega sklada “Spodbujanje socialnega podjetništva” in bili uspešni. Spodbuda iz javnih sredstev nam je leta 2013 omogočila selitev na novo, večjo lokacijo v centru Sevnice. Zaposlili smo tudi 3 osebe v trgovini in 2 na projektu, poleg tega smo zaposlovali tudi preko javnih del. Isto leto smo odprli trgovine Stara šola še v Trbovljah in Krškem. Tudi po koncu projekta MDDSZ ESS smo obdržali večino delovnih mest in nadaljevali s širitvijo. V letu 2016 smo odprli Staro šolo v Brežicah, v bivšem dijaškem domu. V letu 2017 je Zavod KNOF so.p. ustanovil Zavod Stara šola Sevnica so.p., za direktorico smo postavili vodjo trgovine. To se je izkazalo kot zelo motivacijsko, saj trgovina od takrat dobro posluje, kljub tržni najemnini za prodajalno in skladišče.

Če ste v vašem kraju našli popolno lokacijo za naslednjo trgovino Stara šola, nas pokličite na 051 309 063 ali pišite na starasola@knof.si

 

Prihodek od prodaje gre za zaposlene iz ranljivih skupin in najemnine

Primarna dejavnost Stare šole je še vedno izvajanje aktivnosti centra ponovne uporabe. To poteka tako, da donator v trgovino prinese donacijo (stvari, ki jih več ne potrebujejo, vendar so še vedno uporabne), mi pa jih pripravimo za nadaljnjo prodajo. Po potrebi jih predelamo. V primeru, da nam nekdo želi podariti večje kose pohištva, pridemo po večje stvari tudi z našo “kombi ekipo”. Stvari nato po simbolični ceni prodamo naprej. Prihodki, ki se ustvarjajo pri prodaji so namenjeni novim delovnim mestom težje zaposljivih oseb ter kritjem v večini tržne najemnine za trgovine.

Poleg primarne dejavnosti, smo v Stari šoli izvajali tudi popravljalnico oblačil, še vedno izvajamo delavnice kreativne predelave odvečnih predmetov, občasno tudi šivalne delavnice, izvedli smo precej trajnostnih modnih revij.

“smešne cene, resen namen”

 

Ustanovitelj Stare šole je Zavod KNOF, 3. registrirano socialno podjetje v Sloveniji

 

Projekt Stara šola prispeva k:

  • promociji socialnega podjetništva,
  • spodbuja nastajanje novih delovnih mest na deficitarnih področjih ter
  • omogoča promocijo obrtnih in rokodelskih poklicev, ki so v Sloveniji že skoraj izumrli.

Socialno podjetništvo (Social entrepreneurship) po definiciji Evropske Komisije predstavlja:

  • podjetja in ustanove katerih ustanovitelj ni država,
  • ki proizvajajo tržne in netržne proizvode in storitve,
  • vendar so ustanovljene s socialnim (družbenim) ciljem,
  • ki delujejo po demokratičnem principu članov, uporabnikov in zaposlenih ter
  • temeljijo na solidarnosti njenih članov in ne delijo dobička med ustanovitelje.

Danes socialna ekonomija v Evropi ustvarja 10% odstotkov (ali okoli 9 milijonov delovnih mest) in prispeva okoli 10% k evropskemu družbenemu proizvodu. Zato je vsekakor potrebno tudi v Sloveniji izkoristiti nov trend socialnega podjetništva, saj so njegove možnosti v veliki meri še neizčrpane (okoli 0,3% BDP)

Projekt Stara šola odgovarja na potrebe lokalnega okolja, kjer je veliko povpraševanje po okoljskih in socialnih storitvah. S tem kreira trg dela za vključitev invalidov, starejših brezposelnih, dolgotrajno brezposelnih, mladih iskalcev prve zaposlitve. Dejavnost Stare šole omogoča večjo dostopnost dobrin socialno ogroženim družinam in posameznikom.

Več o Zavodu KNOF so.p. na www.knof.si